RAT ROD CLINIC

dr.Mehli on perustanut RatrodClinic-nimisen rottakulttuuriin perustuvan klinikkansa Tampesterissa vuonna 2015. Kokemusta ruosteesta on jopa tohtorin arvoon asti karttunut ja Clinic onkin tällä hetkellä yksi huomattavimmista ruostetutkimuksen edelläkävijöistä Suomelassa. Kuten dr.Mehli on todennut ”kaikissa autoissa asuu pieni rotta”

dr. Mehli rotta-apureineen on erikoistunut rat rod rakenteluun ja osakauppaan, mutta kyllä streed rodikin saadaan aikaiseksi. Rat rod clinic etsii osia ja aihioita koko maasta, säilöö ja etsii niitä maakuopista ja tarpeen tullen myy ja toimittaa osia muille ratrodmaailmassa eläville.

 

Rat Rod Clinic

• ruosteinen huumori
• rottaversioiden valmistus ja tekniikat lähinnä Suomelassa
• ruosteisten osien käsittely ja kierrätyskäyttö rottarakentelussa
• ruosteisten erikoisosien verkkokauppa
• ratrod-osien edustus
• ruosteiset tulkkauspalvelut
• vi betjänar våra rostiga kunder både på svenska o engelska

Me uskomme

• ruosteisten osien tuovan ihmisille valtavasti mielihyvää ja onnellisuutta
• kansainväiistymiseen joka perustuu tosiasialle, että kaikki ruostuu
• ruoste lisää romantiikkaa ihmiselossa
• se mikä ei ruostu on turhaa

 

Menossa mukana